Specijalizanti: 1.880,00 HRK

Specijalisti i drugi: 2.250,00 HRK

Izlagači: 1.000,00 HRK

Kotizacija uključuje:

  • Bodove Hrvatske liječničke komore (aktivni sudionici 20 bodova; pasivni sudionici 15 bodova)
  • Sudjelovanje u svim znanstvenim sadržajima i prezentacijama
  • Tiskane materijale kongresa
  • Ručkove, pauze za kave prema programu
  • PDV

PLAĆANJA:

Prihvaćamo sljedeće kreditne kartice: American Express, Euro Card/MasterCard i Visa, Diners.

Podaci za uplate putem banke: Bantel Travel d.o.o., Zelinska 7, 10000 Zagreb, OIB 65848935602 (VAT HR65848935602).

Addiko Bank d.d., IBAN HR11 2500 0091 1012 1641 8; SWIFT CODE HAABHR22. U rubriku „poziv na broj“ molimo navedite 1010-18.
Bankovne naknade su odgovornost uplatitelja, te je platitelj dužan podmiriti sve bankovne naknade.